Pomoč in podpora
01 500 50 09 Pogosta vprašanja Pomoč in informacije

Obvestilo KRS Štepanjsko

KRS - ŠTEPANJSKO NASELJE zavod za telekomunikacije

Jakčeva ulica 43

1000 Ljubljana

 

 

OBVESTILO O SPREMEMBI PROGRAMSKE SHEME IN UPRAVLJALCA OMREŽJA

 

KRS - ŠTEPANJSKO NASELJE zavod za telekomunikacije, Jakčeva ulica 43, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 51876086, matična številka: 1313738000, (v nadaljnjem besedilu »zavod«), in SKYLINE KABEL, telekomunikacijske storitve d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, davčna številka:

 

SI 17144868, matična številka: 8440565000, (v nadaljevanju: »upravljavec«) v skladu z določili 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in v skladu z določili Splošnega akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, obveščata naročnike elektronskih komunikacijskih storitev KRS - ŠTEPANJSKO NASELJE, da se z dnem 9. 7. 2020 uveljavijo naslednje spremembe:

 

1. Telemachova digitalna shema bo v obdobju od uveljavitve sprememb postopoma nadomestila trenutno programsko shemo. Osnovna shema se od sedaj naprej imenuje Začetna shema, Razširjena shema pa ohranja obstoječi naziv Razširjena shema. Vsem naročnikom Osnovne sheme je za obdobje 24 mesecev od uveljavitve sprememb na voljo Razširjena shema. Sprememba ne vpliva na ceno naročniškega paketa.

 

2. Družba Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: SI 66863627, matična številka: 5692229000, prevzame vse pravice in obveznosti zavoda in upravljavca iz naročniških pogodb, sklenjenih z zavodom in/ali upravljavcem, tako da se Splošni pogoji poslovanja zavoda in/ali upravljavca v celoti nadomestijo s Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach. Hkrati v veljavo stopi Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov družbe Telemach d.o.o.

 

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

 

Ljubljana, 9. 6. 2020

 

KRS - ŠTEPANJSKO NASELJE

 

SKYLINE KABEL d.o.o.

 

TELEMACH d.o.o.